Turvallisuus / Safety

TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET

(Scroll for English version)

= = = = == = = = = = LUE  HUOLELLA! = = = = = = = = = = = = =

Jokainen piste vastaa oman toimintansa turvallisuudesta ja mahdollisista viranomaisluvista. Mikäli pisteellä on työstökoneita tai muuta vaarallista, niin asianmukaiset suojavarusteet (suojalasit, kuulosuojaimet, sammutuspeite, sammutin jne.) oltava värkkääjän puolesta.

Kaikki somistekankaat, verhot tms. tulee olla palosuojattuja.

Mikäli värkkääjällä on huomattava määrä kemikaaleja, maaleja, lakkaa tms. on niiden säilytyspiste sovittava erikseen ennen tapahtuman alkua, varastointi ei voi olla värkkäyspisteessä.

Kaikki sähkölaitteet joita käytetään, tulee olla Suomen voimassaolevien sähköturvallisuusmääräysten mukaisia.

Jos pisteelläsi on tekemistä, joka ei sovellu lapsille, muistathan ilmoittaa siitä näkyvästi.

Toimimme Suomen lakien, viranomaisten määräysten, Design Factoryn ja  Urban Millin sääntöjen sekä tapahtuman omien sääntöjen puitteissa ja tapahtumassa noudatetaan järjestyksenvalvojien määräyksiä.

Tärkein turvallisuuteen liittyvä tavoite on varmistaa ihmisten turvallisuus tapahtuman aikana. Toissijaisesti pyritään estämään omaisuudelle tapahtuvat vahingot.

Pyydämme wärkkäyspisteellä huomioimaan palo- ja muut turvallisuusasiat omassa suunnittelussanne siten, että vältettäisiin pienemmät ja suuremmat vahingot ihmisille tai omaisuudelle. Varmista esimerkiksi, ettei wärkkäyspisteellä voi helposti kompastua tai törmätä johonkin piuhaan tai muuhun vastaavaan. Varaudu siihen, että alueella liikkuu myös lapsia.

Suosittelemme suojaamaan tietokoneet ja muut arvo-omaisuudet siten, ettei niitä voida vaivihkaa varastaa tai vahingoittaa. Lisäksi kannattaa varautua siihen, että vahinkoja voi sattua: esimerkiksi kahvimuki kaatua työvälineiden päälle.

Olethan huomaavainen ja avomielinen kanssavärkkääjiä kohtaan, tapahtuma on yhteinen.

Mitä Mini Maker Fairessa ei saa tehdä?

  • Älä aiheuta vaaraa ihmisille, kiinteistölle tai irtaimistolle.
  • Älä tuota tarpeetonta häiriötä muille värkkääjille tai osallistujille (esim. äänet ja haju).
  • Mikäli mieltäsi askarruttavat epäselvyydet, kysy näistä  järjestäjältä hyvissä ajoin etukäteen!

Vakuutukset

Tapahtumajärjestäjällä on lain veloittama vakuutus henkilövahinkojen varalle.

Tapahtumajärjestäjä ei ole vakuuttanut pisteesi irtainta tai muuta omaisuutta. Tarkista, että sinulla on tarvittavat vakuutukset voimassa esimerkiksi rikkoontumisen, varkauden tai muun vahingon varalta.

= = = = == = = = = = READ CAREFULLY! = = = = = = = = = = = = =

SAFETY REQUIREMENTS

Every booth is responsible for the safety and possible official permits for their action. In case the booth contains machine tools or other dangerous features, all proper safety equipments (such as protective goggles, ear protection, fire blanket, extinguisher etc.) must be present at the venue by the maker.

All decoration canvases, curtains etc. must be fire retardant.

If maker holds considerable amount of chemicals, paint, lacquer etc. their storage point must be settled beforehand and it may not be on the booth.

All used electrical appliances must be in line with the current electrical safety regulations in Finland.

If the booth includes such making, that is not suitable for children, this must be clearly and visible informed.

We operate within the context of the Finnish laws, regulations of the officials and the rules of Design Factory, Urban Mill and the event itself. In addition, we’ll follow the orders of the security officers on the site of the event.

The most important target of the security is to guarantee the safety of the people during the event. Secondarily any damages to property will be avoided.

We ask the participants to note the fire and other security issues in their own planning in the way that all smaller and bigger damages to humans or properties will be avoided. Make sure, that f. ex. the maker booth is accessible to avoid any stumbling or running into any wires or other obstacles. Be also prepared for the present of children.

We recommend to cover computers and other valuable property such way that stealing or harming them would be prevented. One should also be prepared for unfortunately random encounters, such as spilled coffee mug over the working tools.

Please be considerable and open-minded with other co-makers – this is a joint event.

What one must not do in the maker event?

  • Don’t cause any danger to people, estate or property.
  • Don’t create unnecessary disturbance to other makers or participants (such as noises or odours).
  • In case there are any ambiguities, please ask clarifications in advance!

Insurances
The organizer is obliged by the law to take insurance for personal injuries.

Yet, the insurance of the organizer will not cover the personal property of your booth. Make sure, that your individual insurances are valid and will cover any breakages, theft or other damages.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone