Makers

infokartta-web3D-mallinnus ja -tulostus
Teknisen työn opettajat perehdyttävät 3D-tulostukseen.
Tekijäpisteellä tehdään malleja helpoilla ohjelmilla sekä tulostetaan.

Technology Teachers demonstrate 3D printing and show you how to design 3D models in an easy way.

A Fortune Tweeting Bird
Interaktiivinen teos laatii kävijöille ennustuksia tulostamalla Twitteristä syötteitä. Tulosteet perustuvat ennustusaiheisiin avainsanoihin kuten rakkaus, raha, onni, terveys, tulevaisuus ja kohtalo. A Fortune Tweeting Bird on Supersti+Tech -projektin ensimmäinen tuote. Projektin tavoitteena on tulkita taikauskoa uudelleen, uuden median valossa.

This interactive installation tells fortunes by printing tweets taken from real-time Twitter based on fortune-related English keywords which include for example love, money, health, luck, future and destiny. A Fortune Tweeting Bird is the first product of Supersti+Tech Project. The purpose of the project is to reinterpret superstition with new media devices.

Aalto Fablab
Aalto Fablabin osastolla kannattaa jutella Fablabin väen kanssa kaikesta värkkäämiseen, printtaamiseen, hakkerointiin ja keksimiseen liittyvästä. Osastolla kierrätetään 3D-tulostamisesta syntyvää jätettä uudelleenkäytettäväksi filamentiksi! Kävijät saavat auttaa kierrätetyn materiaalin jauhamisessa ja sulattamisessa. Pisteeltä voi saada mukaan keräyslaatikon 3D-tulostusjätteelle. Lisäksi osastolla kasataan Arduino-mikrokontrollereita alusta saakka. Apuna on jyrsin (Modela mdx 20) sekä Literplacer Pick and Place -laite, joka pystyy asettelemaan komponentit piirilevylle supertarkasti.

At the Aalto Fablab section you can chat with the Fablab folks about all things making, printing, hacking and inventing. Come and see how we turn 3D printed waste back into printer filament! Help us grind and spool the recycled filament and take away your own 3D print waste collection boxes for your makerspace. You can also put an Arduino board together from scratch, using a milling machine (Modela mdx 20) and a Liteplacer Pick and Place, which is a machine designed for placing components on a circuit board with top accuracy.

Aalto Built Environment Lab
Urban Millin CAVE-tilassa sijaitseva Aalto Built Environment Lab (ABE) tarjoaa mahdollisuuden suunnitella Otaniemi uusiksi tietokonepelin avulla. Lisäksi yleisön käytettävissä on Blender ja SketchUp-ohjelmilla varustettuja koneita, joilla voi 3D-mallintaa omia rakennuksia ja lisätä niihin toimintoja. Pelimaailmaa täydentyy pelaajien toimesta tapahtuman edetessä ja siinä voi seikkailla 3D-lasien kanssa. Kaupunkimalli tulee myös esille nettiin, joten siihen voi tutustua tapahtuman ulkopuolellakin. Rakennukset 3D-tulostetaan osaksi Otaniemen pienoismallia, joka on tapahtumassa esillä.

Build your own Otaniemi in Aalto Built Environment Lab (ABE), located in the Urban Mill’s CAVE-room. You can even design your own buildings and their functions using computers equipped with Blender and SketchUp -modeling programs. The game world will develop during the event as a result of the players actions and visitors can explore it in CAVE using 3D glasses and also on the web. Buildings will be 3D-printed and placed on an Otaniemi scale model.

Akselin ja Samuelin Animaatiopaja

Voit tehdä kanssamme omia lyhyitä animaatioita tabletilla jossa legoukot, neppisautot ja muut pikkuhahmot seikkailevat. Meiltä löytyy kaikki tarvittava, mutta voit tuoda myös omia pikkulelujasi. Animaatiot voidaan näppärästi ladata lopuksi Youtubeen.

Let’s create together short animations using lego mini figures and other small toys. Even better, bring your own!

Another Castle
Helsingin nörtein naiskuoro laulaa kaikenlaista nörttimäiseksi laskettavaa. Inspiroidumme mm. scifistä, fantasiasta, animaatioista, sarjakuvista, peleistä, kirjallisuudesta, elokuvista ja tv-sarjoista. Naiskuorosovituksia ei saa valmiina, joten teemme ne itse. Esitämme teille nörttiteemaista musiikkia ja kerromme, kuinka loimme itse itsellemme harrastuksen ja yhteisön.

Another Castle is a geek women’s choir. We perform music from fantasy, scifi, games, anime, films etc. We will perform some of our songs and tell the audience just what it takes to run a DIY choir.

atomic shapes
atomic shapes tarjoaa uuden menetelmän, jonka avulla 3D-malleja voi suunnitella käsin. Gribin laitteisto- ja ohjelmistoratkaisu mahdollistaa 3D-mallintamisen käsin, vaikkei aikaisempaa kokemusta 3D-ohjelmistoista olisi. Mallit syntyvät nopeasti ja ovat valmiita 3D-tulostettavaksi.

atomic shapes is a quick way to design your 3D models by hand rather than software. This hardware and software solution will enable people who have never used 3D software to make 3D models by using their hands. You can quickly make a model ready for printing.

AvaaLink
Älykotien AvaaLink-kodinohjausjärjestelmä on rakennettu halvoista, valmiista osista. Järjestelmää ohjataan älypuhellinsovelluksella. Kontrolliyksiköiden ja moduulien yhdistäminen älypuhelimeen on ennennäkemättömän helppoa. Koko järjestelmä saadaan käyttöön muutamassa minuutissa. Projektissa on hyödynnetty 3D-tulostusta, Androidia ja NFC-tekniikkaa.

The AvaaLink home appliance control system is built using affordable, ready-made parts. The project utilises the latest technologies of 3D printing, Android and NFC tags. The system is controlled with a mobile app.

DIY audio
Pieniä ja yksinkertaisia tee-itse audiolaitteita ja kikkoja voi hyödyntää aktiivikaiuttimien ja mobiililaitteiden kanssa. Pisteellä voi rakentaa ValoVola-laitteen, jota varjostamalla tai valaisemalla säädetään soivan musiikin voimakkuutta.

Small and simple DIY audio devices can be used together with active speakers and eg mobile phones, laptops and mp3 players. Visitors can make a ValoVola-device which controls volume when lighted or shadowed.

Energiapaja – Janne Käpylehto
Rakenna työpajassa oma aurinkolaturi.  Rakennettava aurinkolaturi soveltuu USB-laitteiden kuten kännyköiden lataamiseen. Suosittua pajaa on järjestetty mm. Kierrätystehtaalla sekä eri festivaaleilla. Maksullinen (materiaalit). Värkkäyspisteessä on esillä energiaa havainnollistavia laitteita kuten sähköä tuottavia kuntopyöriä, joilla voi ladata kännykkää, testata LED- ja halogeenivalon toimintaa sekä muuttaa energiaa muodosta toiseen.

1) Energy-shop. Learn about energy in a fun way, produce electricity with different devices and learn about energy efficiency through gadgets!

2) Build your own solar charger for mobile phones and other USB devices. Material fee 50 €.

Espoon kirjastopajat
Espoon kirjastopajat esittäytyvät viiden Pajan vahvuudella tarjoten mahdollisuuden kurkistaa Pajojen monipuoliseen ja innovatiiviseen tarjontaan. Osastolla toimii Ultimaker 3D -printteri, ja siellä voi tutustua Arduinojen ja Lego-robottien maailmaan sekä luoda animaatioita ja herättää piirustukset henkiin… Vain mielikuvitus on rajana!

Five Espoo library Makerspaces provide an opportunity to peek into the Makerspaces’ diverse and innovative activities. See a 3D printer in action, learn what Arduinos and Lego robots are about or make an animation where your drawings come to life… Just imagine!

Fairphone Urban Mining Workshop
Työpajassa sukelletaan käytännön kautta kaivostoimintaan ja kännykän elinkaareen. Työpajassa opitaan puhelimen näytön takana olevista metalleista, jotka ovat valmistettu yli 30 uusiutumattomasta mineraalista. Työpajassa näytetään miten purkaa ja käsitellä rikkinäinen puhelin oikealla tavalla, jotta puhelimessa olevat materiaalit voidaan kierrättää vähentäen elektroniikkajätettä. Fairphone on koonnut upean ohjeistuksen: Urban Mining Manual, johon työpaja pohjautuu. Työpaja pidetään englanniksi, mutta ohjeistusta on saatavilla myös suomeksi.

The workshop is a hands-on introduction to mining and the life cycle of a mobile phone. Bring your old mobile phone (preferably not a smart phone but a simple, older model) and learn how to bring it apart or refurbish it for recycling.The workshop will be in English but instructions are available in Finnish as well.

Frugal Innovation
Mitä yhteistä on värkkäämiskulttuurilla ja niukoilla innovaatioilla (frugal innovations)? Molemmissa pyritään kehittämään uusia teknologiasovelluksia minimaalisilla resursseilla. Edullisia ja ympäristöystävällisiä ratkaisuja syntyy, kun näennäisesti toisiinsa liittymättömät toimijat yhdistävät voimansa. Runsaat esimerkit valaisevat niukan innovaation toimintaperiaatetta. Luonnonvarojen rajallisuus ja hintatietoisuus kasvattavat niukkojen innovaatioiden tarvetta kaikkialla maailmassa.

The maker mindset is at the heart of Frugal Innovation way of doing things. In both cases one uses minimum resources and encourages new applications of technologies, and look at how seemingly separate domains come together to create affordable and sustainable solutions. There will be lot of examples to showcase this approach and in this age of resource constraints and cost controls, this approach is even more required than before to find needed solutions.

Hacklab.fi
Suomen Hacklabit kokoontuvat yhteen esittelemään toimintaansa ja projektejaan. Hacklab.fi edustaa kaikkia Suomen Hacklab-yhdistyksiä ja -ryhmiä. Työpisteellämme voi opetella elektroniikkaa ja rakennella ääntä pitäviä laitteita.

The Finnish hackerspaces assemble together to display their recent activities and projects.

Hedelmätaidetta – Oona Frilander
Oletko aina miettinyt, kuinka kiivistä tehdään joutsen tai kesäkurpitsasta valas? Nyt sinulla on mahdollisuus oppia hedelmätaiteen salat! Hedelmätaiteilija Fruitlanderin työpajassa pääset seuraamaan sekä itse kokeilemaan, kuinka hedelmistä ja vihanneksistä loihditaan erilaisia eläimiä.

Have you always wondered how to make a kiwi swan or maybe a zucchini whale? Now you have the opportunity to learn the secrets of fruit art! In the workshop by the fruit artist Fruitlander you will learn how to transform fruits and veggies into various animals.

HelpBOX
HelpBOX on rakentelijan unelma. Säilytys, rakentelu ja siivousalusta samassa paketissa ja mukana on myös LED-valot. Erittäin kestävää ja kierrätettävää polypropeenimuovia. Tehty Suomessa. Tuttu mm Leijonan Luolasta ja Tekniikan Maailmasta.

HelpBOX is a clever storage, play and organizing aid for different building projects and equipment, like Legos.

ideas2cycles
3D-printtaus kustomoitujen polkupyörien valmistuksessa. Esillä ajokelpoisia protoja, joiden valmistuksessa on käytetty ainetta lisäävää valmistusta.

3D printing as a means to build customized bicycles. We show how additive manufacturing can be used to produce fully functional bicycle prototypes.

Ideaverstas, HEUREKA
Heurekan Ideaverstas – värkkäämisen, rakentelun, luovuutta kehittävän ja oppiainerajoja ylittävän oppimisen toimipiste. Ideaverstas tutustuttaa erilaisiin materiaaleihin, työvälineisiin ja -menetelmiin: tehdään, rakennetaan, juotetaan, porataan ja kokeillaan käyttäen oikeita työkaluja.”

Heureka Ideasquare – tinkering, constructing, developing creativity and learning across curricula boundaries. The aim of the Ideasquare is to allow visitors build, make, solder, drill and experiment with diverse materials, using real tools and methods.

Ihmevekotin.fi
Ihmevekotin on vasta-avattu maker-henkinen verkkokauppa. Edustuksessa on mm. 3D-tulostinvalmistajien, Maker Shedin, Sparkfunin ja Adafruitin tuotteita. Espoo Mini Maker Fairessa esitellään joitain päätuotteita käyttömahdollisuuksineen.

Ihmevekotin is a recently opened online store for makers. Products are available from for example various 3D printer manufacturers, Maker Shed, Sparkfun and Adafruit. Some of the main products and their uses are showcased at Espoo Mini Maker Faire.

Innokas-verkosto
Voisitko sinä olla keksijä? Voisiko Robotti Ruttunen tulla teidän kouluun tai päiväkotiin? Innokas-verkoston toiminnassa teknologian hyödyntämistä lähestytään useista eri näkökulmista. Innokas (Innovaatiokasvatus) kannustaa oppilaita ja verkoston toimijoita ratkaisemaan luovuuteen ja innovatiivisuuteen liittyviä tehtäviä muun muassa innostamalla heitä tekemään arjen teknologiaan liittyviä keksintöjä ja muotoiltuja ratkaisuja (esim. älyvaatteet) tai hyödyntämällä robotiikkaa ja mobiililaitteita oppimisen ja opetuksen tukena (esim. tanssirobotit ja videot oppimisprosesseista).

Can you become an inventor too? Could our signature robot, Ruttunen, visit also your school? By participating in events and trainings by Innokas you can learn by doing – finding new ways to take advantage of creativity, innovation and technology in your school. The Innokas Network guides and encourages students, teachers, school administrators and other stakeholders to be creative and innovative using available technology.

Interactiivinen hyppymekko

Liikkeseen reagoiva päälle puettava “lelu”, joka on suunniteltu 3-8 vuotiaille kannustamaan liikkumaan.

Interactive jumping skirt is a wearable toy which is designed tor girls aged 3-8 years to give them movement and entertainment.

JooSoap Workshop – Making Soap out of used cooking oil
“Local produce, local use!” Käytetty ruokaöljy ei kuulu viemärien tukkeeksi, vaan öljyn voi uusiokäyttää valmistamalla siitä siivoussaippuaa. JooSoap Studio levittää tietoa mahdollisuuksista kierrättää käytettyä ruokaöljyä laajamittaisesti ja maailmanlaajuisesti, ekologisen saippuan valmistusaineena. Työpajassa opitaan valmistamaan ekosaippuaa ja keskustellaan ympäristö- ja terveysvaikutuksista. Myös värkkäyspisteellä voi tutustua saippuan valmistusprosessiin.

“Local produce, local use!” Stop dumping used cooking oil that blocks the drain. Upcycle and clean your home! JooSoap Studio aims to spread knowledge about making ecological cleaning soap from used cooking oil in the international scale. In the hands-on workshop, you will learn how to make eco-soap and get acquainted with related environmental and health issues. The toolkit is also presented at the maker booth for people to try and teach others.

Kaiver CNC kone – Oskari Inkinen
“Kaiver” Piirtää, leikkaa ja tulostaa. Kaiver on CNC kone.

“Kaiver” Draws, cuts and prints. Kaiver is a CNC machine .

Kaupunkiverstas
Helsingin kirjaston Kaupunkiverstaan työpajassa voi tehdä tarroja ja kangaspainatuksia vinyylileikkurilla sekä tutustua 3D-tulostukseen. Kannattaa ottaa omia tekstiilejä (t-paitoja, kangaskasseja ym.) mukaan kangaspainatuksia varten.

In library’s Urban Workshop you can make stickers and prints on fabric using the vinyl cutter, and also see 3D printer in action. You can bring your own t-shirts, canvas bags etc to print on.

Kädentaitopalvelu Näprä
Kierrätyskeskuksen Kädentaitopalvelu Näprä esittelee toimintojaan. Kierrätetyt ja edulliset materiaalit, joista voi askarrella ja ommella hyvällä omallatunnolla. Kädentaitopajat tarjoavat rentoa toimintaa ja yhdessäoloa ryhmille kierrätysmateriaaliaarteiden parissa. Oiva askarteluoppaasta löydät ideoita ja ohjeita kierrätysmateriaalien käyttöön.

Crafts materials from Näprä. Book our inspiring workshop on craft materials for work communities or other groups.

Laser-cut Guitar
Laserleikattu kitara on muotoilija ja soitinrakentaja Ashkan Shabnavardin kokeilu, jossa perinteinen käsityötaito yhdistyy uusiin, digitaalisiin valmistusmenetelmiin, ja joka leikittelee myös digitaalisen taiteen käsitteistöllä. Toimiva, täysikokoinen akustinen kitara valmistettiin Aalto-yliopiston Fablabissa. Edulliset ja helposti saatavilla olevat materiaalit (vaneri, MDF-levy) on ommeltu kolmiulotteiseen muotoon.

Laser-cut Guitar is designer and luthier Ashkan Shabnavard’s experiment, fusing rapid-production and traditional handicraft methods. The project also plays with ideas about digital art and craft. The successful production of a functional full-size acoustic guitar took place at the Aalto University Fablab. Inexpensive and readily available flat sheet materials (Plywood/MDF) have been sown together to create the final three-dimensional artefact.

Left Overs
Left Overs -kollektiivi venyttää muotoilun ja taidekäsityön rajoja kokeellisen ja revittelevän tekemisen kautta. Roskamuotoilunäyttelystä alkunsa saanut ryhmä on järjestänyt Turussa muotoilua kyseenalaistavaa toimintaa. Elämyksien tuottaminen, inspirointi, yhteisöllisyys, roskamuotoilu ja käsityöterapia yhdistyvät kollektiivin ahdistussieppari- ja talismaanityöpajassa, johon kaikki kävijät voivat osallistua.

Left Overs collective tests boundaries between design and craft through experimental creative work. Group began with a trashdesign exhibition in Turku and has also participated in events with a recycling theme. Visitors can participate in an anxiety catcher and talisman workshop where one can create a unique craft piece for a depressing place that is in need of positivity.

Lemonster – Tuomo Tammenpää
Lemonster on opettavainen tee-se-itse rakennussarja. Metallielektrodit hedelmässä tai vihanneksessa, kuten sitruunassa tai perunassa tuottavat pienen jännitteen, joka riittää äänen tuottamiseen koekytkentälevylle rakennetussa äänipiirissä. Lemonsterin dokumentaatio on vapaasti saatavilla ja osat voi 3D-tulostaa itse, komponentteja ja metalleja lukuunottamatta.
Työpajassa rakennetaan valosyntetisaattori: yksinkertainen ja hauska soitin jota kontrolloidaan valoanturien avulla.

Lemonster is an educational DIY kit packaged as monster toy instrument. Metal electrodes in fruit or vegetable like lemon or potato power the sound circuit on breadboard. Lemonster is open design and all parts apart from the electronic components and metals can be made with 3D printer.

Linkin koodauspaja
Kuinka tietokone ajattelee? Mitä kone osaa tehdä ja mitä ei? Linkin pisteellä pohditaan tällaisia. Samalla opitaan ohjelmoimaan pelejä, laitetaan tietokone piirtämään sekä ammutaan tykillä. Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksen opiskelijat opastavat tarvittaessa alkuun, mutta kokeneillekin löytyy haastetta, joten piste sopii kaikenikäisillle värkkäjille.

How does a computer think? What can it do and what does not compute? At Linkki’s booth you’ll make the computer draw for you, learn how to program games, and of course shoot some cannons. Students from the department of Computer Science, University of Helsinki will help you get started, and they’ve got some more challenging stuff up their sleeves for the more seasoned programmer. Makers of all ages are welcome!

Linkki – Eunyoung Park
Linkki on kineettinen rakentelusarja, jolla voi suunnitella liikemalleja, tehdä kineettistä taidetta ja oppia tiedettä ja teknologiaa konkreettisesti, kokeilemalla. Vaikka erimuotoisten osien yhdisteleminen tasossa on yksinkertaista, Linkkiä voi monipuolisuutensa ansiosta käyttää esimerkiksi opetuksessa tai prototyyppien suunnittelun apuna.

Linkki is a kinetic construction toy with which users can design movements, make kinetic arts and learn science and technology by hands-on playing. Consisting of a modular box, bars and circles, and active modules, Linkki looks minimal but still retains the versatility of construction blocks as an educational tool and designer’s prototyping tool.

Mechanic synthesizer – Joaquin Aldunate
Tätä itsetehtyä sekvensseriä ja syntetisaattoria on hauska kokeilla: käyttäjä saa keksiä rytmikuvion, jota laite soittaa. Laite perustuu Arduinoon ja sen pohjalta on mahdollista kehittää monipuolisempi soitin, joka sopii elektronisen musiikin live-esityksiin.

This custom made sequencer and synthesizer is fun to use: it plays a rhythmic pattern composed by the user. The system is based on Arduino and works by activating small electromagnetic actuators. This is the basis for a more complex, hackable instrument for live electronic music performance.

Minizinepaja ja Mira-Pauliina Puhakka
Tehdään yksinkertaisia ja helppoja pienlehtiä eli zinejä A4-paperista! Zinen voi toteuttaa piirtämällä, maalaamalla, kollaasina, kirjoittamalla, itselle parhaiten sopivalla tekniikalla. Myös aihe on vapaa! Valmiin tuotoksen voi helposti tulostaa jaettavaksi perheelle, kavereille tai vaikka myytäväksi.

Let’s make simple and easy minizines out of A4 paper sheets! You can draw, paint, collage, write or use any media that suits you best on your very own zine. The theme can be anything you want! You can easily copy the finished product and give it to your friends and family, or even sell it.

Nikkarit – Taito-käsityökoulut menossa mukana
Taitokäsityökoulu Helmin ja Jyväskylän käsityökoulun nikkaritoiminta järjestävät työnäytöksiä ja pieniä työpajoja. Lauantaina tutustutaan muinais-ja perinnetekniikoihin uudella tavalla. Mukana on minitaontaa sekä varsi-ja pitkäjousien esittelyä ja viritystä. Sunnuntain työpajat liittyvät polkupyöriin.

Crafts school Helmi and Jyväskylä craft school present crafting demonstrations and small workshops. On Saturday traditional techniques are presented in a new light. Learn about mini-blacksmithing or get acquainted with crossbows and longbows. Sunday workshops are all about bicycles.

OfxPiMapper – Krisjanis Rijnieks
OfxPiMapper on avoimen lähdekoodin projection mapping -ohjelma edulliselle Raspberry Pi -alustalle. Tämä openFrameworks -ohjelmointipaketin lisäosa on vapaasti saatavilla GitHubissa. OfxPiMapper sopii loistavasti liikkuvan kuvan projisointia hyödyntäviin installaatioihin, jotka vaativat useita tietokoneita ja joiden täytyy pysyä käynnissä kuukausia. Esillä on Krisin tekemä projisointi-installaatio.

OfxPiMapper is projection mapping software for the Raspberry Pi. It comes as an add-on for the openFrameworks creative coding toolkit. It is open source and available on GitHub. It is perfect for creating projection mapping installations where one would need multiple computers and/or leave the projection on for many months. Raspberry Pi allows to save money on hardware and leaving ones personal computer at an exhibition space for months.

Piirtorobortti installaatio
Robotin pisteellä toteutetaan lasten ja aikuisten kanssa yhdessä sähköllä liikkuva veistos, jossa vain mielikuvitus on rajana! Osallistujat rakentavat yhden liikkuvan kojeen osaksi isompaa teosta. Nonstop-pajassa pääsee tutustumaan mm. mekaniikkaan, elektroniikkaan ja sähkömoottoreiden toimintaan.

In Handcraft School Robotti’s workshop children with adults get to build an electoric kinetic sculpture. The participants get to a small machine as part of the bigger moving drawing robot installation. Workshop goes nonstop and it takes approx. 20-30 minutes to build an own part. We can take max. five adult/child pairs in the workshop.

Robotit – Petri Heino
Näytteillä on vanhan teollisuus-nivelvarsi-robotin korjaus/päivitysprojekti, joka liikkuu tai ei liiku, riippuu ehdinkö rakentamaan loppuun asti. Näytteillä myös itse tehtyjä 3d-tulostimia, FDM ja SLA + muita robotteja jos mahdollista.

The project consists of an old industrial 6-axis robot, which has been repaired and updated and will hopefully be mobile as well. Self-constructed 3D printers and other robots may also be presented.

Snagi’s coffee – Joni Tammisto
Esittelyssä kahviharrastajan projekteja, kuten itserakennettu rumpupaahdin ja modattu espressokone. Pisteellä voi päästä maistamaan cappuccinoa.

A coffee hobbyist presents his projects, which include a self-built drum roaster and a modified espresso machine. It might be possible to get a taste of cappuccino.

Stop motion, multicam, mitähäh? – Viestintäkasvatuksen seura
Tule ja tee oma stopmotion-animaatiovideo tabletilla tai omalla puhelimellasi. Toimi kuvaajana tai ohjaajana Espoo Mini Maker Faire monikameravideossa!

Come and make your own stopmotion video with our tablets or your own phone. Be a cameraman or director in our Espoo Mini Maker Faire multicam video!

SuoMun Kassipaja
Pajassa voit ommella kassin ja koristella sen haluamallasi printillä. Tarjolla kankaat ja ompelukoneet kassin kokoamiseksi sekä kangastussit ja kankaanpainotarvikkeet sen koristelemiseksi.

Make your own tote bag and print it with markers and textilepaints.

Tech Club Joensuu
Tekniikka- ja hakkerikulttuuria Pohjois-Karjalasta. Tule jutustelemaan ja tutustumaan muun muassa 3D-tulostamalla tehtyyn kauko-ohjattavaan mini-Mars-mönkijään.

Technology and hacker culture from North Karelia. Come and chat with us, and check out for instance our 3D-printed remote controllable mini Mars rover.

Terraforms – Erik Parr
Terraforms on taideprojekti, joka koostuu sarjasta tuliveistoksia. Teoksissa luonnonvoimaa, tulta, pyritään hallitsemaan mekaanisesti teollisuusrobotin avulla. Tuliveistoksissa voi nähdä jälkiä liekkien ja savun vuorovaikutuksesta sekä luontaisesta vaihtelusta.

The Terraforms project is an artwork that consists of a series of “fire sculptures”. The works are created by controlling the natural element of fire using an industrial robot. The fire sculptures show the traces of the interaction and natural variations of flame and smoke that occur during by the process. The compositions attempt to control the destructive process of fire through the use of mechanical intervention.

Trashlab
Trashlab on pikseliähky-organisaation yhteydessä toimiva jätteen luovaan uusiokäyttöön ja korjauskulttuuriin keskittyvä yhteisö, joka järjestää erilaista kierrätys- ja korjaustoimintaa avoimissa työpajoissa.

Thrashlab is a collective focusing on creative upcycling, reuse of waste materials and repair culture. The collective organises open workshops for promoting waste culture. Trashlab is part of Pixelache organisation.

Tutki-Kokeile-Kehitä – TEK
TuKoKe-työpaja tarjoaa puuhaa perheen koululaisille – muovailuvahaveneestä pieneen moottoripurteen.

TuKoKe Nonstop Workshop keeps young persons occupied – starting from playdough boat to one with a small motor.

Valopaja – Jukka Laine
Taidekollektiivi Valopaja opettaa valotaidetta kaikille. Työpajassa tehdään minimalistisia varjoasetelmia paristokäyttöisillä LED-valaisimilla.

Valopaja Light Art Collective organizes workshops for everyone. Minimalist shadow installations with tiny LED lights.

Yle Live
Tule tekemään kanssamme suoraa lähetystä Maker Fairesta verkkoon! Esittele oma värkkäyksesi, tule juontamaan, kokeile tv-kameraa tai lähetä vaikka terkkuja äidille. Suoran lähetyksen näet Yle Areenasta.

Come make LIVE Broadcast with the Finnish Broadcasting company Yle! You can show your makings, come co-host the LIVE stream, try out TV-camera or say hi to mom. You can watch the LIVE stream at Yle Areena. 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone